Derneğimiz

Derneğimiz

İzmir Multipl Skleroz Derneği, -İMSD- 1988 yılında Multipl Skleroz'lu hasta ve yakınları, gönüllüler, konuya ilgi duyan doktor, psikolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanları, hukukçular ve diğer ilgili kişilerce kurulmuştur

Yazının devamı
Anasayfa Geri Dön

MS'te Görme Bozuklukları

GÖRME KAYBI

Multipl Skleroz (MS) lu hastalarda görme bozukluğu oldukça sık rastlanan bir yakınmadır. Bunun nedeni genellikle MS’ de sıklıkla rastlanan optik sinir (görme siniri) etkilenmesidir. Görme siniri etkilenmesinin sonucu olarak, bir çok hastada tek başına ilk yakınma olarak görme bozukluğu ortaya  çıkabilir. Görme bozukluğu bazen de başka yakınmalarla birlikte hastalığın başlangıç belirtisi olabilir. Bazı hastalarda da başlangıçta görme bozukluğu yakınması olmasa da sonraki ataklarda görme bozukluğu gelişebilir. Kısaca belirtmek gerekirse tüm hastalık süresince hastaların yarısına yakınında görme bozukluğu ortaya çıkabilir. Görme bozukluğu genellikle tek gözde bazen iki gözde birden değişik derecelerde olabilir.İki gözde birden tek yakınma olarak ortaya çıkarsa öncelikle nöromiyelitis optika (NMO) dediğimiz MS’e benzer bir hastalık düşünülür. Tetkiklerle bu iki hastalık birbirinden ayırılır. Görme bozukluğu, sağ ya da sol gözde bulanıklık, buğulu görme, buzlu cam ya da tül perde ardından bakıyor gibi hissedilir. Hastalar, genellikle baktığı cisimlerin orta kısmını  ya da karşısındaki kişilerin yüzlerini iyi göremediğini ifade eder. Ender  olarak da bir göz hiç göremez. Görme bozukluğu herhangi bir zamanda birdenbire oluşur. Gündüz bir anda fark edilebilir  ya da sabah görme bozukluğu ile uyanılabilir. Bazen ilk olduğu gün gibi kalır, bazen birkaç gün  ya da bir hafta içinde ilerleme-kötüleşme gösterir. Ancak 1-2 haftadan sonra görme bozukluğu ilerlemez. Ama hepsinden önemlisi, görme bozukluğu başlamadan önce birkaç gün içinde ya da görme bozukluğu ile birlikte görme bozukluğunun olduğu gözde ve/ya da o göz çevresinde özellikle göz hareketleri ile artan bir gözağrısı, başağrısı olur. Görme bozukluğu başladıktan bir süre sonra göz ağrısı kaybolur. Görme bozukluğu devam eder. Görme bozukluğu ağır olmadığında ve günler ya da haftalar içinde düzeldiğinde bazı hastalar bunu ihmal edebilir. Aylar ya da yıllar sonra benzer yakınmalar olduğunda ya da başka yakınmalarla nöroloji uzmanına gidildiğinde bunun fark edilmemiş bir atak olduğu anlaşılır.

Görme bozukluğu olan bir kişi tanımlanan özelliklerde bir görme kaybından yakınıyorsa ve hatta daha önce MS tanısı almış bir kişiyse mutlaka nöroloji uzmanına ya da en azından bir göz hekimine başvurmalıdır. Tanımlanan özellikteki görme bozukluğu optik sinirin (görme siniri) iltihabi etkilenmesi için oldukça özgündür. Bu tür etkilenmede ilk düşünülecek hastalık MS’dir. Yapılan incelemeler sonucunda MS tanısına ya da nedeni ortaya konamamış optik nevrit tanısına varılır. Nedeni ortaya konamamış optik nevritlerin çok önemli bir kısmında yine daha sonra MS gelişir. Çok az bir kısmında sonradan herhengi bir hastalık gelişmez. Optik nevrit ister MS’e bağlı olsun, ister nedeni ortaya konmamış optik nevrit olsun hasta hemen intravenöz metilprednizolon  tedavisine alınır. Eğer MS tanısı konmuşsa ardından immunomodülatör ya da gerektiğinde immunosüpressif tedavi uygulanır. Optik nevrite bağlı görme bozukluğu bazen kendiliğinden düzelebilir. Ancak bu durum, hekime ve özellikle bir nöroloji uzmanına başvurulmazsa aldatıcı olabilir. Multipl Skleroz ya da NMO tanısının gecikmesine ve dolayısı ile tedavinin gecikmesine yol açabilir. Bu nedenle tanımlanan tipte görme bozukluğu olan hastaların mutlaka  bir nöroloji uzmanına başvurması gerekir.

ÇİFT GÖRME

Multipl Skleroz’(MS) lu hastalarda bir nesnenin ya da canlının çift görülmesi de oldukça sık görülen  bir yakınmadır. Genel bir tanım olarak  görme bozukluğu, MS’li bir hastada bazen görme sinirinden değil gözleri hareket ettiren sinirlerin ve bağlantılarının etkilenmesinden kaynaklanabilir. Bir başka deyişle MS’li hastalarda göz hareket sinirlerinin tam ya da kısmi felci görme bozukluğuna yol açabilir. Göz hareket sinirlerinin tutuluşu çok hafifse hasta bulanık gördüğünden yakınabilir. Bu durumda hastanın ilk yapacağı, bir gözünü kapattığında görme bozukluğunun devam edip etmediğini kontrol etmesidir. Bir gözünü kapattığında bir göz  ya da her iki göz tek tek bulanık görüyorsa, bu, yukarıda sözünü ettiğimiz optik nevrite bağlı bir durum olabilir. Her iki göz de net görüyorsa, bu, gözleri hareket ettiren sinir sisteminin her hangi bir yerinde etkilenme olduğunu işaret eder. Göz hareketleri ile ilgili sinirlerin etkilenmesi daha önce belirtildiği gibi hafifse bulanık görme belirginse çift görme şeklinde kendini gösterir. Çift görmesi olan bir hasta da yine öncelikle tek gözle baktığında çift görmenin kaybolup kaybolmadığını kontrol etmelidir. Bir göz kapandığında çift görme bir ya da her iki gözde devam ediyorsa sorun göz hastalığı ile ilgili olabilir bu durumda öncelikle bir göz hekiminin görüşünün alınması gereklidir. Eğer bir göz kapandığında çift görme  kayboluyorsa, o zaman yakınmanın öncelikle nöroloji ile ilgili olduğu düşünülür ve mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurulması gereklidir. Çift görme, sinir sisteminin beyin sapındaki etkilenme yerine ve oluşumuna (tek ya da birden çok göz hareket siniri ya da bunlar arasında bağlantı sağlayan bağlantı sistemleri  denilen lif sisteminin etkilenmesi) bağlı olarak yanlıca bir bakış yönünde  ya da tüm bakış yönlerinde olabilir. Özellikle çift görme yakınması olan genç bir hastada iki yanlı bağlantı  sistemlerinin  etkilenmesinde muayene bulguları varsa bir nöroloji uzmanının ilk düşüneceği tanı MS’dir. Ancak çift görme MS dışında başka bir çok hastalıkta da görülebileceği için ayırıcı tanı incelemelerinin yapılması gereklidir. Multipl Sklerozlu hastalarda çift görme bazen hastalığın ilk gösterisi olabilir bazen de hastalığın herhangi bir döneminde tek başına ya da başka belirtilerle birlikte görülebilir. Çift görmesi olan bir hastada muayene bulguları hastalığın hangi sinir sistemi yapılarının etkilendiğini işaret eder. Ancak hastalığın geleceği konusunda genellikle fikir vermez.   Atak tedavisi ile genellikle kısa zamanda düzelir. Çok ender olarak kalıcı  çift görme olabilir. Bu hastalarda prizmatik merceklerle onunla da düzelmezse 1-2 yıl sonra cerrahi yöntemlerle çift görme düzeltilebilir.

Prof.Dr.Fethi İdiman
9 Eylül Üniversitesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı

Anasayfa Geri Dön
MS Etkinlikleri

Dernek Etkinliklerimiz

Yaklaşan herhangi bir etkinlik bulunamadı

Önceki Etkinlikler