Derneğimiz

Derneğimiz

İzmir Multipl Skleroz Derneği, -İMSD- 1988 yılında Multipl Skleroz'lu hasta ve yakınları, gönüllüler, konuya ilgi duyan doktor, psikolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanları, hukukçular ve diğer ilgili kişilerce kurulmuştur

Yazının devamı
Anasayfa Geri Dön

MS Hemşireliği

Multipl Skleroz (MS) Hemşireliği ve Hemşirelik Yaklaşımları

Multipl Skleroz (MS) merkezi sinir sistemini tutan, ilerleyici özürlülükle seyreden, gerek hasta gerekse hasta yakınlarının günlük yaşamlarını etkileyebilen kronik nörolojik bir hastalık olup bireyin fiziksel, emosyonel, bilişsel ve sosyal işlevlerinde kısıtlamaya neden olmaktadır. MS’de tedavi önceki yıllarda semptom yönetimini ön planda tutarken gelişen yeni tedavilerle hastalık modifikasyonu değer kazanmıştır. Bunun yanı sıra rehabilitasyon (fiziksel işlevi korumak ve artırmak) ve psikososyal destek de tedavinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Dolayısıyla MS’li hastaya tedavi ve bakım veren hemşirenin rolleri de genişlemiş ve artmış durumdadır. Bu durum hastanın tedavi ve bakımında aktif rol alacak hemşirenin donanımlı bilgi ve beceriye sahip olmasını gerektirmektedir.

Uzman MS Hemşiresi

MS’de hemşirelik tedavi ve bakımı, hasta ve hemşire arasındaki işbirliğine dayanır.​

Diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi MS de baş edilmesi gereken birçok sorunu beraberinde getirmektedir. MS’in progresif doğası, semptomlarının öngürülemez ve değişken olması ve emosyonel ve sosyal değişikliklere yol açabilmesi,  sağlık profesyonellerini bu klinik zorluk ve kompleks yapıyla baş edebilmeleri için bir araya getirir. Tanı sürecinden başlayarak, tedavi, takip, rehabilitasyon ve eğitimde farklı meslek grubundan sağlık profesyonelleri beraber rol almaktadır. Bu ekibin içinde uzman MS hemşireleri bakım sağlayan, yönetici, eğitimci, araştırmacı, terapist,  danışman ve süreci kolaylaştırıcı olarak, hastalar ve aileleri ile iletişimde ve devam eden bakım sürecinde temel role sahiptir. Bu ekip içerisinde hasta ile gün be gün iletişim halinde olan MS hemşiresi, fizyolojik değişiklikleri ve semptomları saptamada, psikososyal problemler ve kognitif değişiklikleri belirlemede birincil rol oynamaktadır. MS hemşiresi, dünyadaki önemli MS organizasyonlarından biri olan IOMSN (International Organization of Multiple Sclerosis Nurses- Uluslararası Multipl Skleroz Hemşireleri Organizasyonu)   tarafından "MS'li hastayla işbirliği yapan, onunla bilgi, güç ve umudu paylaşan; hastaya olumlu baş etme becerisi, otonomi, kontrol duygusu kazandıran, umut etmeyi ve pozitif düşünmeyi sağlayan uzman" şeklinde tanımlanmaktadır (Costello ve ark. 2003; Halper 2003; IOMSN 2003). MS’in karmaşık yapısı ve çok geniş bir yelpazeye yayılan semptomlarının olmasından kaynaklı olarak Dünya’da ve yakın bir tarihten başlayarak da ülkemizde MS hemşireliği kavramı ortaya çıkmış ve değer kazanmıştır. Dünya’da yaklaşık 2,5 Milyon MS hastası bulunduğu düşünüldüğünde uzman MS hemşirelerine olan ihtiyacın hiç de azımsanmaması gerektiği anlaşılabilir. Hastaların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik halinin sürdürülmesi, eğitim ve danışmanlık verilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasında, ekip içerisinde hemşireler anahtar rolü oynamaktadır. 

Eğitim, Danışmalık ve Terapi

 • Hastaların ve onların bakım yükünü üstlenen bireyler için, hastalık ve tedavisi hakkında danışmanlık yapmakta, hastaya otonomi kazandırmak amacıyla eğitim ve bilgi sağlamaktadır. Eğitim planı çok geniş olmakla birlikte genel olarak; erken dönemde tedavi seçenekleri, iyilik halinin sürdürülmesi, egzersiz, diyet, atağı tetikleyen veya progresyonu artıran durumlardan kaçınma, destekleyici tedaviler, mental sağlığın korunması, aile, iş ve sosyal ilişkilerinin hastalıkla korelasyonunu içermektedir. Bu durum hastalığa uyumu ve yaşam kalitesini artırmaktadır.
 • MS hemşireleri, hastaların atak ve semptomlarını nasıl yöneteceklerini öğrenmelerine yardımcı olmaktadırlar. Hastalıkta semptomlar bireye göre farklılık göstermektedir bu nedenle hastanın kliniğine göre semptomları planlanmakta ve her bir semptoma yönelik baş etme stratejilerini öğretmektedir.
 • İlaç yan etkileri hakkında bilgi vermek ve çözüm üretmek, enjeksiyon tekniklerini ve tedavinin devamlılığını öğretmektedir. İlaç Uygulamaları, izlem, dikkat edilmesi gerekenler, yan etkilerle baş edebilmek ve oluşabilecek komplikasyonları önlemek uzman bir MS hemşiresinin eğitim planı içerisindedir.
 • Yerel MS dernekleri ve benzeri önemli organizasyonları tanıtmak,  bireyi ve ailesini bu tür kuruluşlarla işbirliği içinde olma konusunda desteklemektedir.
 • Olası medikal, emosyonel, zihinsel, sosyal ve mesleki değişiklikler konusunda gerekli uyarılarda ya da danışmanlıkta bulunmaktadır.
 • MS’li bireyler ve bakım yükü verenlere hastalık farkındalığı eğitimi ve terapisi vermektedirler.

Yeni Tanı: Ne Yapmalı?

 • MS hemşiresi yeni tanı almış bireye ve yakınlarına hastalık hakkında basit ve anlaşılabilir bir dil kullanarak bilgi vermekte, yanlış ve eksik bilgileri gidermektedir.
 • Hastalıkla yeni tanışmış bireyin içinde bulunduğu emosyonel durumu değerlendirip bu konuda yardımcı olmak ve gerekli takdirde doğru kanala yönlendirmektedir.
 • MS tutulan bölgeye bağlı olarak motor, kas-iskelet koordinasyonu, duyusal, görsel, bilişsel, barsak-mesane ve cinsel işlevleri etkileyerek çeşitli problemlere yol açmaktadır. MS hemşiresi, bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak, hastanın kliniğine uygun dinamik bir semptom planı hazırlamakta ve girişimlerde bulunmaktadır.
 • Semptomların tedavisi ve gereksiz yan etkilerden kaçınılması için kişisel çabaları desteklemektedir.
 • MS’in neden olduğu bir çok fiziksel problemle baş etmede, rehabilitasyonun önemini hasta ve yakınlarına benimsetmek ve fizyoterapist, uğraş terapisti, konuşma terapisti, sosyal hizmet uzmanının ve MS hemşiresinin içinde bulundu ekipte aktif rol almaktadır.
 • Hastalar bellek sorunları, depresyon, yorgunluk gibi problemler nedeniyle öz bakımlarında, aile ve sosyal ilişkilerin ve iş yaşamlarında zorluklarla karşılaşabilmektedir. MS hemşiresi, hastalık farkındalığı ve var olan psikososyal sonuçların sorunlarını çözmede gerekli tüm alanlarda hastaya profesyonel destek sağlamaktadır.

Tüm bunlara bakıldığında MS hastalığı labirent gibi karmaşık görülse de MS'li birey ve onların bakımını üslenenler , uzman MS hemşiresinin de içinde bulunduğu sağlık profesyönellerinden oluşan bir ekiple uyumlu bir işbirliği içinde yol aldığı sürece , hastalığın yol açtığı multipl kompleks zorluklarla baş etmek sanıldığı kadar zor olmayacaktır.

Uzm. Hmş.​ Esra Coşkuner Poyraz

Anasayfa Geri Dön
MS Etkinlikleri

Dernek Etkinliklerimiz

Yaklaşan herhangi bir etkinlik bulunamadı

Önceki Etkinlikler