Derneğimiz

Derneğimiz

İzmir Multipl Skleroz Derneği, -İMSD- 1988 yılında Multipl Skleroz'lu hasta ve yakınları, gönüllüler, konuya ilgi duyan doktor, psikolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanları, hukukçular ve diğer ilgili kişilerce kurulmuştur

Yazının devamı
Anasayfa Geri Dön

Çocukluk Çağı MS'i

Tüm multipl sklerozlu (MS) olguların yaklaşık %2-10’u 18 yaşından önce başlayıp pediatrik ya da çocukluk çağı MS’i olarak adlandırılmaktadır. Hastalık nadiren de iki yaşındaki çocuklar da bile görülebilmektedir. Ayrıca birçok erişkin başlangıçlı MS hastası da sorgulandıkları zaman çocukluk ya da ergenlik dönemlerinde hastalığın bulgu ve belirtilerini yaşadıklarını ifade etmektedirler.

Çocukluk başlangıçlı MS’de genellikle erişkin başlangıçlı MS hastaları ile benzer bulgu ve belirtiler görülmekle birlikte, çocuklukların tanı alması erişkinlere kıyasla daha geç olabilmektedir. Çünkü hastalık çocuklarda kimi zaman ateş, bilinç düzeyinde değişiklik, nöbet gibi bulgu ve belirtilerle başlayabilir ve MS’den başka hastalıklarla kolaylıkla karışabilir. Diğer yandan çocuklar uyuşma, karıncalanma gibi duysal belirtilerini ifade etmekte yetersiz kalabilirler ya da bir gözlerindeki görme bulanıklığını fark etmeyebilirler. Ayrıca hastalığın belirtilerinin bir süre geçtikten sonra da düzelebilmesi nedeniyle bir sağlık merkezine başvuru sıklıkla gerçekleşmemektedir.

Çocukların ve ergenlerin çoğunluğunda hastalığın alevlenmeler ve düzelmeler ile giden alttipi görülmektedir. Bu grupta hastalığın başından beri ilerleyen (primer progresif) alttipi çok nadir olarak görülmektedir. Multipl skleroz erişkinlere kıyasla çocuklarda daha yavaş seyrettiği düşünülmektedir. Bu durumun tam olarak nedeni bilinmemekle birlikte, çocuğun devam eden beyin gelişiminin ve henüz tam olgunlaşmamış bağışıklık sisteminin hastalığın hızlı seyrine karşı koruyucu olabileceği belirtilmektedir. Diğer yandan günümüzde MS tedavilerinin hastalığın erken dönemlerinden itibaren kullanılmaya başlanmasının da bu seyre katkısı olabilir.

Çocuk ve ergen olgularda, hastalığın alevlendiği “atak” olarak adlandırılan dönemlerin sağaltımı tıpkı erişkinlerde olduğu gibi kortizonlu ilaçlar ile yapılmaktadır. Hastalık önleyici ilaçlar ise yine erişkinlerde kullanılan ilaçlarla benzer ilaçlardır, çocuklarda da etkinlik ve güvenilirlikleri kanıtlanmıştır. Günümüz bilgileri ışığında çocuklarda ve ergenlerde hastalık önleyici tedaviler, atakların sıklığını ve şiddetini azaltmaktadır, beyin görüntülemesinde gözlenen lezyonların boyutlarını küçültmekte, yeni lezyon gelişimini önlemektedir ve hastalığın seyrini yavaşlatmaktadır. Bu tedavilere hastalığın erken dönemlerinde başlanması önemlidir ve önerilmektedir. Çocuğun yaşa ve kilosuna göre doz ayarlaması yapılabilmekle birlikte tedavide tolere edilebilen en yüksek doz hedeflenmektedir.

Multipl sklerozlu çocuklar ataklardan, hastane yatışlarından ya da hekim kontrollerinden dolayı okuldan devamsızlık yapabilmektedir. Ayrıca MS’in yorgunluk, depresyon, ve bellek ve konsantrasyon zorlukları gibi bilişsel semptomları olguların hem okul performansını hem de sosyal hayatlarındaki performansı etkileyebilir. Olguların fiziksel belirtileri ya da başka insanların MS hastalığına karşı olumsuz tutumları, önyargıları çocukların kendilerine olan güvenini zedeleyebilmektedir. Multipl sklerozlu tüm çocuk ve ergenler bu sorunlarla karşılaşmıyor olsa da gerek ebeveynlerin gerek hekimlerin bu konuda uyanık olmaları gerekmektedir. Yorgunluk ya da depresyon gibi belirtilerin tedavisi önem taşımaktadır. Bellek ve konsantrasyon sorunları yaşayan çocuklara özel nöropsikolojik testler uygulanabilmekte ve problemli alanlara yönelik nöropsikologlar tarafından özel stratejiler geliştirilebilmektedir. Okul yönetimi ya da öğretmelerle yapılacak olan iyi bir işbirliği, olguların okuldaki tüm fiziksel, bilişsel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemlidir.

Bütün dünyada pediatrik MS olgularının özel bir yeri vardır, araştırmalar bu konu üzerinde yoğunlaşmaktadır ve hastalığın çocuklardaki olası genetik ve çevresel tetikleyicilerini anlamayı, risk altındaki çocukları önceden belirlemeyi, MS’i olabildiğince erken tanımayı, fiziksel ve bilişsel etkilerini yok etmeyi hedeflemektedir.


Uzm. Dr. Derya KAYA
Dokuz Eylül Üniversitesi

Anasayfa Geri Dön
MS Etkinlikleri

Dernek Etkinliklerimiz

Yaklaşan herhangi bir etkinlik bulunamadı

Önceki Etkinlikler